Algemene privacyverklaring van VRIBERG

VRIBERG hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respecteren van je privacy.

In deze privacyverklaring krijg je heldere en transparante informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. We doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VRIBERG houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als VRIBERG zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Dat gebeurt in het kader van ons ledenbeheer, voor de organisatie van onze activiteiten en om je te informeren en op de hoogte te houden over onze activiteiten.
Als je vragen hebt over de verwerking van jouw gegevens, dan kan je contact opnemen via de onderstaande contactgegevens.

VRIBERG

P/a Ludo Goor

e-mail: ludobea@telenet.be

tel.0494 10 10 02

 

Waarom verzamelen en verwerken we jouw persoonsgegevens?

VRIBERG verwerkt persoonsgegevens van leden voor de volgende doeleinden:

Voor deze bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens opvragen:

Door de lijst te ondertekenen op de volgende VRIBERG Reünie en/of de ondertekening van deze verklaring geeft u toestemming voor de verwerking van deze gegevens en het openbaar maken van foto’s (o.a. via de website)

 

Doorgeven van mijn gegevens aan derden

 

Wij laten nooit persoonsgegevens verwerken door derden als we geen verwerkersovereenkomst met hen afgesloten hebben. Met die partijen maken we uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Bewaartermijn van gegevens

 

VRIBERG bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ze ons bezorgd zijn of dan wettelijk vereist is.

 

Beveiliging van mijn gegevens

 

We hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 

Hoe kan je jouw gegevens inkijken, aanpassen of laten verwijderen?

 

Wat als ik toch klachten heb?

Indien je een klacht hebt kan je steeds contact opnemen met VRIBERG en de verwijdering van je gegevens vragen.

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (commission@privacycommission.be). We hopen natuurlijk steeds dat eventuele problemen binnen de groep kunnen besproken en opgelost worden.

 

Wijzigingen aan de privacyverklaring

VRIBERG, kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen ‘waar en hoe’ (bv. op onze website). De laatste wijziging gebeurde op

20-12-2018.